SGVS
Georgiens Ambassad Civil.ge
Medlemsskap
Härmed ansöker jag om medlemskap i den ideella föreningen

Sällskapet Georgiens vänner i Sverige
Förnamn*
Efternamn*
Adress*
Postnr*
Ort*
E-postadress*
Telefon (dagtid)
Mobiltelefon
Kort beskrivning av min koppling till / mitt intresse för Georgien*
Önskemål om inriktning av verksamheten och/eller särskilda evenemang
Verksamhetsinriktning inom vilken jag har särskilt intresse/kunskap
 Jag kan tänka mig att arbeta aktivt
 Jag kan inte tänka mig att arbeta aktivt


   


Word-dokument för medlemsansökan
Produktion ACTORIS