Hem

Välkommen!

Föreningen Sällskapet Georgiens vänner i Sverige är politiskt, religiöst och kommersiellt oberoende och har som ändamål att främja kännedom om Georgien, dess språk, kultur och historia, samt även ha som mål:

  • att stödja människor att utveckla affärskontakter och andra kontakter mellan Sverige och Georgien.
  • att speciellt uppmärksamma områden såsom konst och kultur, utbildning, forskning och idrott samt hjälpverksamhet
  • att samarbeta med likartade föreningar i andra länder
  • att även främja kunskapen om Sverige i Georgien.

Att stärka relationerna mellan Georgien och Sverige kulturellt och kommersiellt är något som Sällskapet ser som en viktig uppgift.

LÄNKAR

Holländargatan 23
11160 Stockholm
Sweden