SGVS
Georgiens Ambassad Civil.ge
Styrelsen

Ordförande - Sven Holmström

Vice ordförande - Eric Jönsson

Kassör - Ronny Hellström

Ledamot - Sylvia Augustinsson

Ledamot - Patrick Dahl

Ledamot - Joakim Enwall

Ledamot - Anna Westerholm

Suppleant - Jonas Arnell

Suppleant - Nino Geladze-Ekstedt

Suppleant - Johanna Popjanevski

Om du söker kontakt med någon i vår styrelse går det bra att skicka e-post via info@georgiensvanner.se.


Sällskapet Georgiens vänner i Sverige
c/o Jonas Arnell
Svedmyrastigen 22
122 48 Enskede
Org.nr 802446-1116
BG 407-6600